LUÔN KIỂM TRA VÀ CẬP NHẬT CÁC THÔNG TIN CHỈ DẪN DU LỊCH QUAN TRỌNG

Đã mở lại các điểm đến du lịch

Trang này liên tục được cập nhật để thông báo các giao thức an toàn và du lịch mới nhất; kèm theo là một số chỉ dẫn có thể có thể thay đổi trong thời gian ngắn.

Kiểm tra các điểm đến đã mở lại tại:

#ReopenedPhilippineDestinations
#MoreFunAwaits you in the Philippines
#ItsMoreFunInThePhilippines

Scroll to Top