Nguồn : Intramuros visitors up by 132% in February (tourism.gov.ph)
Ngày đăng | Ngày 24 tháng 02 năm 2022

MANILA – The Walled City tiếp tục thu hút du khách trong bối cảnh đại dịch với tổng số 38.154 lượt khách trong cùng ngày tính đến ngày 23 tháng 2 năm 2022, thống kê cho thấy lượng du khách tăng vượt trội 132 phần trăm so với 28.855 khách vào tháng Giêng.

“Sự tăng trưởng du khách đến các địa điểm khác nhau của Intramuros phản ánh sự phục hồi lạc quan của ngành du lịch,” Bộ trưởng Du lịch và Chủ tịch Cục Quản lý Intramuros (IA), Berna Romulo-Puyat cho biết.

Với không gian mở rộng lớn, những khu vườn tươi tốt và việc thực hiện nghiêm ngặt các quy trình về sức khỏe và an toàn, Intramuros là một địa điểm lý tưởng để ghé thăm trong điều kiện bình thường mới”. Bộ trưởng Puyat nói thêm rằng theo Cảnh báo Covid-19 Cấp 2, sự xa cách vật lý, tiếp xúc theo dõi, và số lượng khách truy cập tối đa trên mỗi địa điểm được quan sát nghiêm ngặt tại The Walled City.

Các địa điểm Intramuros mở cửa bao gồm Fort Santiago (các ngày trong tuần: 9 giờ sáng đến 8 giờ 30 tối; cuối tuần: 6 giờ sáng đến 9 giờ 30 tối.), Bảo tàng Casa Manila (chỉ cuối tuần: 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều) và Baluarte de San Diego (8 giờ sáng đến 5 giờ chiều hàng ngày).

PH, B. T. (2022a, February 24). Intramuros visitors up by 132% in February. Beta Tourism Gov PH.
https://beta.tourism.gov.ph/news/intramuros-visitors-132-february

#MoreFunAwaits you in the Philippines
#ItsMoreFunInThePhilippines

#DuLich #Philippines
#KhamPhaPhilippines
#TraiNghiemPhilippines
#DuLichPhilippines

Scroll to Top