Ngày đăng | Ngày 16 tháng 08 năm 2023

Bộ Du lịch (DOT) và Ủy ban Quốc gia về Người bản địa (NCIP) đã ký một thỏa thuận chính thức vào thứ Tư (ngày 16 tháng 8) nhằm xác nhận mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai cơ quan chính phủ để hỗ trợ và thực hiện dự án Katutubo-KAPWA.

Katutubo-KAPWA là một sáng kiến toàn quốc nhằm hỗ trợ cộng đồng văn hóa bản địa/người bản địa (ICC/IP) trong phát triển du lịch, bao gồm các điểm đến và cộng đồng người bản địa ở Luzon, Visayas và Mindanao.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ Thỏa thuận (MOA) do Bộ trưởng DOT Christina Garcia Frasco và Chủ tịch NCIP Allen A. Capuyan chủ trì, dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng và Tham mưu trưởng Atty. Mae Elaine Bathan và Quyền Giám đốc Văn phòng NCIP Glenda Pua tại Văn phòng Trung tâm DOT ở Thành phố Makati.

Bộ trưởng Frasco nói: “Chúng tôi tin tưởng rằng để tôn vinh nguồn gốc của Philippines và người dân Philippines, chúng tôi củng cố thương hiệu Philippines, chúng tôi làm phong phú thêm bản sắc Philippines và chúng tôi mang đến cho những người dân Philippines một lời nhắc nhở cần thiết và kịp thời rằng thực sự có rất nhiều điều để yêu thương về Philippines, và điều đó bắt đầu từ chính chúng ta, những người dân Philippines, bao gồm cả những người dân bản địa. Đó là lý do tại sao Bộ Du lịch đã tìm kiếm sự hợp tác với NCIP, bởi chúng tôi chân thành mong muốn thể hiện cam kết vững chắc của mình trong việc tôn vinh người dân bản địa và tạo cơ hội cho họ phát triển kinh tế thông qua du lịch.” 

Bộ trưởng Frasco bổ sung: “Đây là sự kiện quan trọng đối với cả Bộ Du lịch và NCIP vì chúng tôi đã chính thức cam kết hỗ trợ công tác mà NCIP đã thực hiện: đảm bảo bảo tồn và phát huy các dân tộc bản địa của Philippines.” 

Với sự lãnh đạo của Văn phòng Quan tâm Đặc biệt (OSC) của DOT thuộc Văn phòng Thư ký (OSEC), dự án Katutubo-KAPWA cũng đặt mục tiêu giải quyết các khoảng trống và nhu cầu của từng điểm đến như thiếu kỹ năng và năng lực du lịch giữa các bên liên quan trong các hoạt động du lịch và cơ sở hạ tầng thiết yếu, v.v.

Điều này phù hợp với nỗ lực của chính quyền hiện tại nhằm đa dạng hóa và bình đẳng hóa việc phát triển sản phẩm du lịch, giới thiệu du lịch đa chiều, tăng cường quản trị du lịch thông qua hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan và cải thiện trải nghiệm du lịch tổng thể.

Một Nhóm Công tác Kỹ thuật (TWG) cũng sẽ được thành lập bao gồm các đại diện từ DOT và NCIP để theo dõi và giám sát việc thực hiện.

Bộ trưởng Frasco cũng nhấn mạnh rằng quan hệ đối tác là một phần trong nỗ lực của chính quyền hiện tại nhằm đưa Philippines trở lại với thế giới, với điểm khởi đầu là ICC/IP.

Bộ trưởng chia sẻ: ”Các cộng đồng bản địa là bản sắc Philippines. Thông di sản, lịch sử và truyền thống văn hóa sống động của họ, chúng ta được nhắc nhở về điều mà tất cả chúng ta đều biết là đúng – tất cả chúng ta đều yêu đất nước mình. Có rất nhiều điều để yêu mến đất nước này, trong đó trước hết là bản sắc của chúng tôi với tư cách là người dân Philippines.”

Bên cạnh đó, Chủ tịch NCIP Capuyan cũng bay tỏ sự biết ơn của NCIP đến DOT về mối quan hệ hợp tác nói trên.

Ông nói: “Chúng tôi rất vinh dự và vinh dự khi được hợp tác với Bộ Du lịch trong việc thực hiện dự án Katutubo-KAPWA, nhằm mục đích thu hút sự tham gia của cộng đồng văn hóa bản địa và người dân bản địa vào phát triển du lịch”.

Ông bổ sung: “Chúng tôi hy vọng rằng điều này sẽ mở đường cho một tương lai ổn định và an toàn hơn”.

Trong số các cam kết quan trọng của DOT trong quan hệ đối tác bao gồm việc cung cấp hỗ trợ tài chính cho việc xây dựng năng lực/phát triển năng lực liên quan đến du lịch, các dự án cơ sở hạ tầng, phát triển sản phẩm và các chương trình hoạt động liên quan đến du lịch khác cũng như tạo đủ điều kiện và sự quan tâm các dự án cho các ICC/IP. Tất cả đều nhằm mục đích giúp cải thiện tình trạng kinh tế xã hội của cộng đồng người dân bản địa cũng như phát triển và phát huy lãnh địa của tổ tiên mỗi cộng đồng. Bên cạnh đó là cung cấp sự hỗ trợ và tài trợ cho các dự án liên quan đến du lịch đã được xác định của ICC/IP nhằm phát triển doanh nghiệp, kiến tạo sinh kế và việc làm với sự hỗ trợ của các cơ quan trực thuộc DOT nhằm giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp và xóa đói giảm nghèo đồng thời thúc đẩy ngành du lịch.

DOT cũng cam kết cung cấp nền tảng hỗ trợ và quảng cáo cho các sản phẩm của ICC/IP để thu hút khách du lịch đến tham quan từng địa phương.

Bộ trưởng Frasco nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra sự cân bằng giữa di sản và quảng bá như một đề xuất có giá trị cho du lịch. Thông qua đó, Bộ trưởng cũng trích dẫn rằng DOT rất hào hứng với việc bắt tay vào hợp tác bằng cách đầu tư vào cơ sở hạ tầng mềm cho các IP cũng là những người đi đầu trong du lịch.

Tương tự, NCIP xác định DOT là một đối tác chiến lược, và cũng cam kết hỗ trợ cũng như cống hiến hết mình trong công cuộc quảng bá các thành phần văn hóa nghệ thuật của đất nước như một động lực hướng tới xây dựng quốc gia.

 

-30-

Nguồn:
DOT, NCIP ink partnership to empower indigenous peoples, protect and promote cultural heritage through tourism, đăng ngày 16 tháng 8 năm 2023
(https://beta.tourism.gov.ph/news_and_updates/dot-ncip-ink-partnership-to-empower-indigenous-people
-protect-and-promote-cultural-heritage-through-tourism).

Scroll to Top