Dây là một bãi biển cát trắng dành cho mọi đối tượng du khách – từ bãi biển Alona nhộn nhịp, đến bão biểm Duamaluna yên tĩnh, rồi đến bãi biển Doljo tràn ngập vỏ ốc. Du khách có thể thuê một chiếc thuyền mái chèo để khám phá khu vực bãi biển, xem cá heo lặn biển. Hoặc đơn giản hơn, du khách chỉ cần trải một chiếc khăn , nằm xuống và tận hưởng đảo thiên đường.

Hình ảnh: GUIDETOTHEPHILIPPINES. PH

#MoreFunAwaits you in the Philippines
#ItsMoreFunInThePhilippines

#DuLich #Philippines
#KhamPhaPhilippines
#TraiNghiemPhilippines
#DuLichPhilippines

Scroll to Top